Naverkoop

Indien aangekochte goederen schade vertonen dient u een mail te versturen naar info@comfortmeubel.be

Gelieve volgende zaken zeker toe te voegen:

  • Bestelbonnummer
  • Naam en voornaam
  • Adres vermeld op uw bestelbon
  • Telefoonnummer
  • Omschrijving van de schade met een duidelijke vermelding van welk onderdeel er precies is beschadigd
  • 2 of 3 foto’s:

Een foto van het geheel en een foto van dichtbij die de schade duidelijk aantoont